Angstklachten

Wat is een angststoornis?
Angst is een emotie. Angst kan enorm verlammend zijn. Angst is echter bedoeld om ons te helpen alert te zijn en snel te kunnen reageren wanneer je risico of gevaar denkt te lopen. Wanneer onze angsten niet in verhouding staan tot waar je bang voor bent, praten we over angstklachten of een angststoornis. Dit betekent dat de angst langer blijft bestaan, deze je dagelijks leven ondermijnt en de angst blijft vaak voortdurend op de achtergrond aanwezig.

Angst kan worden gecategoriseerd in specifieke angststoornissen, maar ook breder worden opgevat en kan bijvoorbeeld worden gezien in niet helpende ingesleten persoonlijkheidspatronen, waarbij je langdurig bekend bent met je angstig en gespannen voelen. Hierbij kan je ook geneigd zijn tot een grote mate van controle uitoefenen om je het liefst minder angstig te voelen.

Hieronder licht ik enkele meer specifieke angststoornissen toe. Mocht je last hebben van andere angstklachten, kan je waarschijnlijk ook daarvoor hulp bij mij vinden.

Paniekstoornis
We spreken van een paniekstoornis wanneer je terugkerend onverwachte paniekaanvallen hebt. Bij een paniekaanval kan je je dan het beste voorstellen dat je een plotselinge golf van intense angst ervaart. Daarbij voel je ook verschillende lichamelijke signalen, zoals hartkloppingen, transpireren, ademnood, trillen of beven, een onaangenaam gevoel op je borst, misselijkheid of buikklachten, duizeligheid, rillingen, gevoelens van onwerkelijkheid of het gevoel vervreemd te zijn van jezelf en mogelijk ook de angst om jezelf te verliezen, flauw te vallen, gek te worden, of zelfs om dood te gaan. Verder zien we dat mensen met een paniekstoornis continue bezig zijn met de bezorgdheid over het krijgen van een nieuwe paniekaanval of de gevolgen ervan en dat zij allerlei veranderingen in hun gedrag laten zien om paniekaanvallen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld vermijding van situaties of lichamelijke inspanning.

Pleinvrees of agorafobie
Wanneer er sprake is van een uitgesproken angst voor situaties in het openbaar vervoer, in een open ruimte (parkeerplaatsen, marktpleinen), in een afgesloten ruimte (winkels, theaters, bioscopen), in een rij of menigte of alleen buitenshuis zijn, is het mogelijk dat er sprake is van agorafobie. De aan dit soort situaties gebonden angst gaan vaak samen met gedachten dat er iets verschrikkelijks kan gaan gebeuren, waarbij ontsnappen moeilijk zal zijn of hulp niet beschikbaar is.

Sociale angststoornis
Sociale angst gaat over een duidelijke vrees voor één of meerdere sociale situaties waarin je te maken kan krijgen met mogelijke kritische beoordelingen door anderen. De sociale situaties roepen bijna altijd angst op. Je kunt daarbij denken aan situaties, waarin je in contact komt met andere mensen, bijvoorbeeld wanneer je mensen ontmoet, een gesprek gaat voeren of geobserveerd kan worden. De vrees is vaak dat je je op zo’n manier zal gedragen (of dat je angst zichtbaar zal zijn voor anderen), dat anderen daar negatief op zullen reageren of hier negatief over zullen oordelen en dit mogelijk tot afwijzing zal leiden door anderen. Dit maakt dan ook dat sociale situaties vaak vermeden worden of met intense angst, buiten proportioneel, verdragen worden.

Ziekteangststoornis
Wanneer je voor langere periode (zes maanden of meer) volledig in beslag genomen wordt met het mogelijk hebben of krijgen van een ernstige ziekte, terwijl lichamelijke klachten niet aanwezig, of slechts in lichte mate aanwezig zijn, zou er sprake kunnen zijn van een ziekteangststoornis. Voorheen werd dit ook wel hypochondrie genoemd. De angst over je gezondheid is in hoge mate aanwezig en je bent al snel ongerust over je eigen gezondheidstoestand. Hierbij kan je overdreven gedrag laten zien (zoals continue controleren van je lichaam op tekenen van ziekte) of niet handige vermijding (bijvoorbeeld geen doktersafspraken maken). We noemen dit ook wel het zorgzoekende of zorgmijdende type.

Behandelopties
Bovenstaande specifieke angststoornissen zijn goed behandelbaar met psychotherapie. Hierbij heeft cognitieve gedragstherapie de voorkeur. In de therapie zal ik vooral kiezen voor exposure oefeningen, omdat ik de overtuiging heb dat het blootstellen aan angst en het opdoen van positieve nieuwe ervaringen met situaties waar juist angst voor is, het meest helpend is in het overkómen van de angstklachten. Natuurlijk gaat dit altijd in goed overleg met jou en is het hebben van vertrouwen in mij als therapeut en in de behandelmethode voorwaarde om dit samen aan te durven gaan.

Wanneer angst voor komt in meer brede zin, de vermijding niet op de voorgrond staat, maar de angst jou wel parten blijft spelen (bijvoorbeeld bij niet helpende ingesleten persoonlijkheidspatronen), dan zal een meer inzichtgevende psychotherapie, zowel in een gestructureerde vorm als schematherapie als in een psychoanalytische psychotherapie beter op zijn plaats zijn.

Top ^
Psychische klachten <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close