Dwangstoornis

Wat is een dwangstoornis?
We spreken van dwang als het gaat om iemand iets laten doen onder invloed van macht. Als je dit in gedachten houdt, dan kun je je voorstellen dat obsessies of dwanggedachten aan de ene kant, en dwanghandelingen aan de andere kant gaan om iets denken of doen wat je liever niet wilt denken of doen, maar moeilijk kan tegen houden.
We spreken van een dwangstoornis, wanneer je last hebt van dwanggedachten (obsessief) of dwanghandelingen (compulsief) of beiden.
Helaas zijn obsessies en/of de compulsies vaak tijdrovend en nemen zij veel tijd per dag in beslag. Ze geven je veel last, gevoelens van ongenoegen en ‘lijdensdruk’. Ze maken het moeilijk voor jou om je bezig te houden met je dagelijks leven.

Obsessieve stoornis
Bij dwanggedachten gaat het om terugkerende, aanhoudende gedachten of beelden, die je als opdringend ervaart, waarbij jij je kwetsbaar voelt en wat jou duidelijk angstig maakt of wat je last geeft. Daarnaast zien we dat iemand met dwanggedachten probeert deze gedachten of beelden te onderdrukken of te negeren, maar dat dit niet goed lukt.

Compulsieve stoornis
Bij dwanghandelingen gaat het om terugkerende handelingen (bijvoorbeeld controleren, handen wassen, ordenen, tellen, woorden herhalen) die je ‘moet’ doen. Dit gedrag voer je uit om angstgevoelens te voorkomen of te verminderen, of om te voorkomen dat er iets ergs zal gebeuren.

Behandelopties
Een dwangstoornis is goed behandelbaar met psychotherapie.

In de meeste situaties heeft cognitieve gedragstherapie de voorkeur. Daarbij gebruiken we wat mij betreft vooral ‘exposure met responspreventie’, waarmee ik bedoel dat we situaties opzoeken waar je gewend bent dwanghandelingen toe te passen en dit nu probeert niet te doen. Of we stellen je bloot aan situaties waar je normaal dwanggedachtes bij ervaart en leren je deze gedachten minder serieus te nemen. Natuurlijk gaan deze oefeningen altijd in goed overleg met jou en is het hebben van vertrouwen in mij als therapeut en in de behandelmethode voorwaarde om dit samen aan te durven gaan.

In sommige situaties zal ik je voorstellen om een psychoanalytische therapie in te zetten, wanneer mijn vermoeden is dat de dwangklachten de functie hebben van het afhouden van iets anders. Bij psychoanalytisch behandelen ga ik uit van het bestaan van onbewuste processen en onbewuste gevoelens, omdat ze in bewuste vorm mogelijk te bedreigend voor je zijn om te voelen. Verdringing is dan een manier van beveiliging van een mogelijk ‘verboden’ of ‘verborgen’ gevoel. De dwang houdt dan je eigen diepste wensen verborgen, mogelijk uit angst voor de gevolgen. In de therapie gaat het dan om het opdoen door jou van een nieuwe emotionele ervaring die corrigerend werkt, waarbij allerlei verboden gevoelens er wél mogen zijn.

Top ^
Psychische klachten <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close