Eetstoornis

Wat is een eetstoornis?
We spreken van een eetstoornis wanneer de relatie met eten verstoord is geraakt. Bij veel mensen met een eetstoornis zien we een verstoord lichaamsbeeld. Vaak ben je bang om in gewicht aan te komen. Om gewichtstoename te voorkomen, probeer je misschien van alles, zoals continu bezig zijn met wat je eet en daar goed op letten, maar soms zie je ook meer controle, zoals overmatig sporten, braken of het gebruik van laxeermiddelen. Het gewicht of het eten is een obsessie geworden op zich.

Meestal heeft een eetstoornis een psychische oorzaak. Soms is eten een manier van omgaan met emoties en te zien als troost. Soms is er een opvallende overeenkomst met het leven, waarbij je misschien herkent dat het je niet goed genoeg lukt om controle te krijgen op je leven en probeert in elk geval op één gebied, namelijk dat van eten en gewicht, grip te krijgen.

Soms is onderliggend aan de eetstoornis te zien dat er een probleem is in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Behoefte aan verbondenheid maakt iemand geneigd tot aanpassing tot de ander. Echter de behoefte om autonoom te zijn en voor je eigen behoefte op te komen (die kan afwijken van de behoeftes van anderen), kan daarin onderdrukt raken. Wanneer het jou niet lukt om toch voldoende bij jezelf te blijven, dan kan de agressie die nodig is om zelfstandig te worden in jou verdwaald raken. Dit kan zich uiten in gevoelens van boosheid op jezelf, terwijl je misschien eigenlijk boos bent op een ander. Deze boosheid kan verdrongen worden door uiting in de vorm van allerlei psychische klachten, en dus ook door de uiting in de vorm van eetproblematiek.

Anorexia
Wanneer sprake is van anorexia gaat het vooral om een poging het eten te beperken, zeker ten opzichte van wat er aan energiebehoefte nodig is. Dit heeft een te laag lichaamsgewicht als gevolg. Daarnaast is er een intense vrees om aan te komen of dik te worden. Ook zien we vasthoudend gedrag dat gewichtstoename verhindert, ook al heb je een te laag gewicht. Verder is er een verstoring te zien in hoe je je lichaamsgewicht of lichaamsvorm ervaart. Het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm heeft een veel te grote invloed op het oordeel over jezelf. Vaak wordt de eetstoornis in ernst ontkent door jou.  

Boulumia
We spreken van boulumia wanneer iemand vooral last heeft en de nadruk ligt op het hebben van eetbuien. Het gaat daarbij om het eten in een korte tijd van een hoeveelheid voedsel die duidelijk groter is dan de meeste mensen zouden eten binnen diezelfde tijd. Daarnaast ervaren mensen met boulumia vaak het gevoel tijdens het eten niet te kunnen stoppen of te weinig controle te hebben over het eten. Om gewichtstoename te voorkomen of tegen te gaan, probeert iemand met boulumia vaak te compenseren door bijvoorbeeld te braken, overmatig te sporten of door misbruik van laxeermiddelen. Deze eetbuien en het compenseren ervoor komen vaker per week voor. Ook bij boulumia geldt dat jouw lichaamsvorm en het lichaamsgewicht een te grote invloed hebben op het oordeel dat je “velt” over jezelf.

Behandelopties
Een eetstoornis kan middels verschillende vormen van psychotherapie behandeld worden.

Cognitieve gedragstherapie wordt door de richtlijnen geadviseerd. Daarbij gaat het om herstel van een gezond gewicht en gezond eetpatroon bij jou. Daarnaast gaat het om het uitdagen van niet-kloppende overtuigingen, en wat mij betreft ook zeker om een realistischer, positief zelfbeeld.

Kortdurende psychoanalytische psychotherapie is een tweede manier van mij waarop eetstoornissen behandeld kunnen worden bij jou. Daarbij zal het veel meer gaan over de betekenis van de eetstoornis, dan over de eetstoornis zelf. De eetstoornis zie ik dan als afweer van andere ‘lastigere’ gevoelens. Verdringing is dan een manier van afweer van een mogelijk ‘verboden’ of ‘verborgen’ gevoel bij jou. De eetstoornis houdt jouw eigen diepste wensen verborgen, mogelijk uit angst voor de gevolgen. In de therapie gaat het dan om het opdoen van een nieuwe emotionele ervaring die corrigerend werkt, waarbij allerlei verboden of verborgen gevoelens er wél mogen zijn.

Top ^
Psychische klachten <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close