Gecompliceerde rouw

Wat is rouw?
Als je iemand verliest die je dierbaar is, dan ben je in rouw. Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, vooral te zien als het gaat om verlies van een dierbare naaste. Rouwverwerking vraagt nogal wat van iemand. Allereerst vraagt het je om het verlies te accepteren, zowel rationeel als gevoelsmatig. Dat is nogal een confrontatie met de realiteit. Dit vraagt om het ervaren en toelaten van emotionele pijn. Het vraagt dus om niet bang te zijn voor emoties. Vervolgens gaat het ook om aanpassen van jezelf en van je leven. Daarin dien je veranderingen aan te brengen. Je moet de draad van het leven weer oppakken en doorgaan met het leven. Zoals je leest, vraagt deze taak veel van jou en kan dit proces vastlopen bij jou.

Wat is gecompliceerde rouw of complexe rouw? 
De term gecompliceerde rouw bestaat niet in ons huidig classificatiesysteem. Wel is er een voorstel gemaakt waar aan te denken valt, wanneer rouwverwerking stagneert (Prigerson, 1999).
Wanneer een belangrijke ander is overleden, dan verwachten we als reactie daarop plotseling opkomende gedachten over de overledene, verlangen naar de overledene, zoeken naar de overledene, eenzaamheid ten gevolge van het overlijden van de persoon.
Wanneer er daarnaast sprake is van meerdere van onderstaande kenmerken, kan je denken aan gecompliceerde rouw:
– Doelloosheid of gevoel van nutteloosheid over de toekomst
– Subjectief gevoel van verdoofdheid, onthechting of emotieloos reageren
– Problemen met het onder ogen zien van het verlies
– Het gevoel dat het leven leeg of zonder betekenis is
– Het gevoel dat een deel van jezelf samen met de ander gestorven is
– Het beeld van de wereld is stukgeslagen (bijvoorbeeld geen gevoel van veiligheid, vertrouwen of controle)
– Als je symptomen of schadelijk gedrag overneemt van de overledene of ander gedrag dat met hem of haar verband houdt
– Vergaande prikkelbaarheid, verbittering of boosheid in verband met het overlijden

Als deze klachten langere tijd aanhouden en leiden tot het niet meer goed kunnen functioneren in de sociale en beroepsmatige sfeer en op belangrijke andere gebieden, dan is het goed om hulp te zoeken voor deze klachten.

Prigerson, H.G., Shear, M.K., Jacobs, S.C., Reynolds, C.F., Maciejewski, P.K., Davidson, J., Pilkonis, P.A., Wortman, C.B., Williams, J.W.B., Widiger, T.A., Rosenheck, R., Weiss, R., Beery, L.C., Rynearson, E.K., Frank, E., Kupfer, D.J., & Zisook, S. (1999). Consensus criteria for traumatic grief. British Journal of Psychiatry, 174, 67-73.

Behandelopties
In de behandeling met jou zal ik aan de slag gaan met allereerst onderzoeken welke vorm van rouw voorop staat. Ontken je het verlies (ontkende rouw)? Heb je door omstandigheden, bijvoorbeeld zorgtaken voor kinderen, nog niet kunnen rouwen (uitgestelde rouw, getraumatiseerde rouw)? Of is het moeilijk om alle emoties te ervaren die erbij komen kijken (verwrongen rouw)? Kun je woorden geven aan je emoties bij dit verlies of doet je lichaam dit voor je (gesomatiseerde rouw)? Of is het vooral moeilijk om het rouwen af te sluiten en los te laten (chronische rouw)?
Met cognitieve gedragstherapie en exposure oefeningen, kunnen we de rouwverwerking bij jou verder op gang brengen. Het bekijken van foto’s of het opzoeken van herinneringen aan plaatsen of voorwerpen kunnen daarbij horen. We kunnen gebruik maken van rituelen en schrijfopdrachten. Hoe zou het zijn voor jou om een lieve brief of juist een boze brief te schrijven aan degene die je verloren bent? Kunnen we iets voor jou doen met zijn of haar naam? Denk daarbij ook aan sieraden, kleding, muziek en andere rituelen. Denkbeeldig vanuit jou in gesprek gaan met de overledene kan ook een onderdeel van de therapie zijn. Op die manier zorgen we er samen voor dat de rouw bij jou alsnog op gang wordt gebracht en/of kan worden afgesloten, waarbij je degene die je verloren hebt met je mee zal blijven dragen.

Top ^
Psychische klachten <
Home <


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close