Identiteitsproblemen

When we are becoming ourselves we are going to become what has never been before: that which stands up from the background, our own unique self. And when we do so, then the soul is at peace.

(Albert, Pesso, 1992)

Wat is identiteit?
Als we onszelf worden, zullen we worden wat er nooit eerder is geweest. Er vormt zich namelijk iets eigens, ons eigen unieke zelf. En wanneer je dat voor elkaar krijgt, dan voel je je van binnen tot rust.

Wat zijn identiteitsproblemen?
In de ontwikkeling naar jonge volwassenheid is het echter best een kluif om tot jezelf te komen en voor je eigen behoeftes en verlangens te gaan staan. Mensen met een identiteitsprobleem vinden het vaak lastig om antwoord te geven op de vraag ‘wie ben ik?’. Vaak lijkt er een beeld te zijn, waarbij je (te lang) leeft op de manier zoals jij denkt dat anderen dit van jou verwachten. Je houdt dan onvoldoende rekening met je eigen zelf. Er zijn allerlei goede redenen te bedenken waarom je dit doet, echter uiteindelijk komt de ware ‘ik’ onder druk te staan en dit kan gemakkelijk leiden tot en zich uiten in allerlei verschillende psychische klachten.

Behandelopties
Binnen de psychotherapeutische behandeling zal vooral ons psychotherapeutisch contact van belang zijn, waarin we streven naar een setting waarbinnen jij je veilig en vertrouwd voelt. Binnen die context, zullen we op zoek gaan naar jou!

Top ^
Psychische klachten <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close