Over mij

Voorstellen
Mijn naam is Elise Reefhuis. Ik hoop dat deze website je aanspreekt. Wie ben ik?
Mensen omschrijven mij als bevlogen of enthousiast, betrokken en betrouwbaar. Dit zijn kenmerken die mijn persoon en ook mijn werkwijze als therapeute binnen de therapie kenmerken. Voor mij is het belangrijk dat je na psychologische behandeling bij mij meer inzicht hebt gekregen in je klachten, gevoelens en gedachten, en met welke reden je iets wel of niet doet. En dat jij met dit inzicht je ook daadwerkelijk daadkrachtig voelt om verandering te kunnen maken in je dagelijks leven en je je daar vaardig in voelt. Dit als gevolg van het inzicht in hoe je met jezelf en met anderen om gaat.

Open en nieuwsgierig wil ik luisteren naar jouw verhaal. Soms zal ik je confronteren met wat ik merk of voel in ons contact, altijd zal ik je accepteren. Zodat jij je veilig voelt, je jezelf kan laten horen en je kan werken aan verandering.

Het BIG* nummer van mijn registratie als klinisch psycholoog / psychotherapeut: 49917702425.
Zie voor meer informatie ook mijn LinkedIn profiel.

*In het BIG register staan alle zorgverleners die volgens de wet een beschermde titel mogen dragen. Dit register is gebaseerd op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

Elise Reefhuis, klinisch psycholoog en psychotherapeut

Opleiding
Eind 2019 heb ik na vier jaar de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog (BIG) en psychotherapeut met succes afgerond. Daarbinnen heb ik enkele keuzevakken met betrekking tot de psychotherapievakken gevolgd, onder meer mentaliseren bevorderende therapie (MBT I en MBT II) en schematherapie (SGT basis en SGT verdieping).
Verder ben ik opgeleid bij drie specialistische verenigingen, namelijk als cognitief gedragstherapeut VGCt bij de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie, daarnaast als EMDR Europe Practitioner bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en ten slotte als senior schematherapeut bij de Vereniging voor Schematherapie.
Deze registraties zijn ook digitaal te vinden. Cognitief gedragstherapeuten zijn te vinden op https://www.cognitievegedragstherapie.nl/vind-een-therapeut, EMDR Europe Practitioners (o.a. EMDR-I, EMDR-II en woede-wrok-wraakprotocol) zijn te vinden via https://emdrtherapeuten.nl/emdr-therapeut-overijssel/ en schematherapeuten zijn te vinden op https://www.schematherapie.nl/zoek-schematherapeut/.
Voorafgaand aan bovenstaande specialisaties heb ik in 2013 de benodigde postdoctorale BIG-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) met succes afgerond.

Werkervaring
Sinds begin 2010 ben ik werkzaam als psycholoog in de gezondheidszorg. In eerste instantie ben ik werkzaam geweest bij een revalidatiecentrum (voor mensen met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten) en in de ziekenhuiszorg (medische psychologie).
Sinds 2011 tot eind 2019 ben ik met veel plezier werkzaam geweest als GZ-psycholoog en klinisch psycholoog in opleiding bij één en dezelfde grootschalige instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Oost-Nederland. Binnen deze GGZ-instelling heb ik in diverse teams gewerkt, zowel in de basis GGZ voor mensen met lichte tot matige psychische klachten als in de specialistische GGZ, voor mensen met ernstige en complexe psychiatrische klachten.
Sinds 2020 werk ik als klinisch psycholoog bij een middelgrote GGZ-instelling in Zwolle. Momenteel heb ik geen eigen praktijk.

Voornamelijk heb ik ervaring opgedaan met de diagnostiek en behandeling van (jong)adolescenten en volwassenen met angsten, trauma’s, depressie, rouw, verlies, levensvragen, onzekerheid, identiteitsproblemen, relatieproblemen en lichte tot matig en ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Publicaties
In 2019 is een artikel van enkele collegae en mij gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychotherapie. Via onderstaande downloadbutton is dit artikel te lezen.
Reefhuis e.a. (2019) – De kwaliteit van de therapeutische relatie voorspelt uitkomst van psychotherapie bij depressie
Zie ook: https://www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2019-uitgave-1/11593/

In 2020 is hierop volgend een tweede artikel van een collega en mij gepubliceerd in het tijdschrift GZ-Psychologie. Via onderstaand downloadbutton is dit artikel te lezen.
Reefhuis & Beldman (2020) – Verbetering Therapeutische Relatie
Zie ook: https://www.gzpsychologie.nl/magazine-artikelen/verbetering-therapeutische-relatie/

In 2021 is een artikel van enkele collegae en mij gepubliceerd in het internationale tijdschrift BMC Psychiatry. Via onderstaande downloadbutton is dit artikel te lezen:
Miggiels MF, ten Klooster PM, Bremer-Hoeve S, Dekker JJM, Huibers MJH, Reefhuis E, Van HL and van Dijk MK (2021) – The D*Phase-study: study protocol for a pragmatic two-phased, randomised controlled (non-inferiority) trial that addresses treatment non-response and compares cognitive behavioural therapy and short-term psychodynamic supportive psychotherapy for major depression

Visie

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut wil ik graag overbrengen hoe ik tegen mijn vak van psychodiagnostiek en psychotherapie aan kijk.

Sociale wezens
Wij, mensen, zijn sociale wezens en hebben contact met andere mensen nodig om onszelf te leren kennen en om ons goed te voelen. In dit contact met de ander kan er veel gebeuren, waardoor onze kijk op onszelf, op de ander of op de wereld verandert en waardoor we psychische klachten kunnen ontwikkelen.

Hulpvraag is waar de behandeling zich op richt (en niet de diagnose is leidend)
Veel psychische klachten worden in mijn vakgebied geclassificeerd tot psychiatrische diagnoses en ziektebeelden. Hierover heb ik gemengde gevoelens. Enerzijds vind ik het belangrijk dat ik als psycholoog verantwoordelijkheid neem tot het overzichtelijk houden van zorg en dus samenwerk met de huidige werkwijze(s), waar momenteel een DSM-5 classificatiesysteem aan ten grondslag ligt.
In de praktijk merk ik dat classificaties, zoals door de DSM-5, de persoon die ik voor me zie onvoldoende recht doet. Onze psychische klachten zijn vaak niet zo eenduidig als de bestaande classificaties ons doen geloven.
Transdiagnostisch werken is, geloof ik, de toekomst. Het gaat dan om het behandelen van een thema die voor iemand belangrijk is, waarbij het idee is dat het thema leidend is, ook al kan deze bij verschillende diagnoses horen. De hulpvraag van jou is waar de behandeling zich op richt, en niet de diagnose of de stoornis.

Jij in context
Belangrijk vind ik het daarom om vooral te kijken naar de context van wie jij bent, als persoon voor mij, en naar jouw context, naast jouw klachten. In mijn werk probeer ik jou dus te zien in zijn geheel: Wie ben jij? Heb je het thuis naar je zin? Hoe is de relatie met je partner? Heb je kinderen? Is er familie of een groep vrienden om samen activiteiten mee te doen? Welke interactiepatronen zien we bij jou? (Redesigning pschiatry). Vindt je je leven en wat je doet leuk? Heeft het nut? Kun je je eigen werk, sport of hobby hebben? Kan je jezelf ontwikkelen? Waar zou je graag over een jaar willen zijn in je leven?

Therapeutische relatie
Graag kijk ik daarbij ook naar hoe jij de relatie met mij aan gaat. Dit, in de overtuiging dat het contact dat wij hebben in onze therapie ook veelzeggend is over wie je bent en hoe jij je opstelt in het contact met de ander. Dit kan ons helpen begrijpen waarom jij op dit moment psychische klachten hebt. En met het begrijpen hiervan kun jij ook tot verandering komen.

Top ^
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close