Kortdurende psychoanalytische psychotherapie

Kortdurende psychoanalytische psychotherapie (KPP)
Psychoanalytische psychotherapie richt zich op het betekenis geven aan psychische klachten die jouw functioneren verstoren.
Bij psychoanalytisch behandelen ga ik niet zo zeer in op de klachten, maar ga ik uit van het bestaan van onbewuste processen bij jou, omdat deze processen in bewuste vorm mogelijk te bedreigend voor je zijn om te voelen. Verdringing zie ik dan als een manier van beveiliging voor jezelf van een mogelijk ‘verboden’ of ‘verborgen’ gevoel. Psychische klachten, zoals somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten, dwangklachten of depressieve klachten, houden dan je eigen diepste wensen verborgen, mogelijk uit angst voor de gevolgen van het voelen hiervan. In de therapie gaat het wat mij betreft om het opdoen van een nieuwe emotionele ervaring die je iets anders leert dan wat je tot zover hebt geleerd, namelijk dat allerlei verboden gevoelens er wél mogen zijn.

Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP)
Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP) is een vorm van psychoanalytische psychotherapie die ik gebruik bij de behandeling van depressie(s). KPSP kenmerkt zich door het belang van een veilige therapeutische relatie die zich kenmerkt door adequate steun. Onbewuste gevoelens worden bewust gemaakt en de manier waarop mensen impliciet of expliciet omgaan met zichzelf en de ander staat centraal.

Zie voor meer informatie: www.nvvp.nl.

Top ^
Behandelaanbod <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close