Ontwikkelings stoornissen

Wat is een ontwikkelingsstoornis?
Een ontwikkelingsstoornis is niet te verwarren met de bredere term ‘ontwikkelingsproblematiek’. Onder ontwikkelingsproblematiek worden alle problemen verstaan (ook problemen door omstandigheden buiten jouzelf) die zich kunnen voordoen in de jonge kindertijd, en die in heel veel verschillende uitingsvormen of psychische klachten zichtbaar kunnen worden.
We spreken van een ontwikkelingsstoornis wanneer er sprake is van een neurologisch of psychische aandoening bij jou zelf als kind (dus niet door omstandigheden of door de omgeving), waarbij deze stoornis de oorzaak is dat de normale ontwikkeling bij jou belemmerd en verstoord raakte.

Het belang van zorgvuldige diagnostiek
Graag wil ik benadrukken hoe belangrijk het is dat een ontwikkelingsstoornis door gedegen diagnostisch onderzoek wordt vastgesteld. Dit geldt natuurlijk voor alle psychische klachten, maar zeker ook voor het vaststellen van een ontwikkelingsstoornis.
Dat betekent dat er meerdere gesprekken nodig zijn, zowel met jou, als ook -bij voorkeur- met vroegere opvoeders (liefst je ouders). Dit is een voorwaarde om een ontwikkelingsstoornis zorgvuldig en weloverwogen te stellen of uit te sluiten.
Zo is het goed mogelijk dat klachten die bij jou doen denken aan de hieronder beschreven ADHD of aan een autisme spectrum stoornis, eigenlijk horen bij een andere psychische klacht. Enkele voorbeelden: concentratieproblemen zijn ook veelvoorkomend bij onder andere depressieve klachten, en problemen in sociale contacten kunne ook goed passen bij een sociale angststoornis of bij een persoonlijkheidsstoornis. Bovengenoemde psychische beelden ontstaan vaak in de latere kindertijd of volwassenheid dan onderstaande beschreven ontwikkelingsstoornissen.

Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
Bij een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit of problemen in de impulsiviteit (ADHD) gaat het om langdurig, hardnekkig patroon bij jou al vanaf de vroeg(st)e kindertijd van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit. Dit, in die mate dat het maakt dat het functioneren op allerlei levensgebieden vastloopt bij jou.

Autisme spectrum stoornis (ASS)
Bij een autisme spectrum stoornis gaat het om een langdurige, hardnekkige tekorten vanaf de vroeg(st)e kindertijd, enerzijds in de sociale communicatie en interactie met anderen en anderzijds problemen door beperkte, zich herhalende gedragspatronen, met beperkte interesses en activiteiten. Ook hier geldt dat deze twee thema’s of verschijnselen duidelijke lijdensdruk moeten geven voordat gesproken zal worden van een autisme spectrum stoornis. Het kan ook zijn dat het functioneren op allerlei levensgebieden vastloopt bij jou, zonder dat je hier zelf zo(veel) last van ervaart. Toch kunnen we ook dan spreken van een autisme spectrum stoornis

Behandelopties
De behandeling van ontwikkelingsstoornissen bestaat vooral uit het zorgen voor psycho-educatie, zodat je meer inzicht krijgt in wat er aan de hand is, wat valkuilen zijn voor jou in jouw dagelijks leven vanuit jouw ontwikkelingsstoornis. Hier inzicht in krijgen, maakt dat klachten als gevolg van een ontwikkelingsstoornis al vaak minder voorkomen, of minder heftig worden ervaren door jou. Omdat veel gevolgen van een ontwikkelingsstoornis ook vooral gezien worden in financiële problemen, problemen met huisvesting, of andere ‘sociaal-maatschappelijke’ problemen (zoals we dat noemen), is het erg belangrijk dat er ook praktische hulp en begeleiding wordt gestart voor jou, naast psychologische behandeling om meer van jezelf te begrijpen en te accepteren.

Top ^
Psychische klachten <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close