Opleiding en Werkervaring

Opleiding
Eind 2019 heb ik na vier jaar de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog (BIG) en psychotherapeut met succes afgerond. Daarbinnen heb ik enkele keuzevakken met betrekking tot de psychotherapievakken gevolgd, onder meer mentaliseren bevorderende therapie (MBT I en MBT II) en schematherapie (SGT basis en SGT verdieping).
Verder ben ik opgeleid bij drie specialistische verenigingen, namelijk als cognitief gedragstherapeut VGCt bij de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie, daarnaast als EMDR Europe Practitioner bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en ten slotte als senior schematherapeut bij de Vereniging voor Schematherapie.
Deze registraties zijn ook digitaal te vinden. Cognitief gedragstherapeuten zijn te vinden op https://www.cognitievegedragstherapie.nl/vind-een-therapeut, EMDR Europe Practitioners (o.a. EMDR-I, EMDR-II en woede-wrok-wraakprotocol) zijn te vinden via https://emdrtherapeuten.nl/emdr-therapeut-overijssel/ en schematherapeuten zijn te vinden op https://www.schematherapie.nl/zoek-schematherapeut/.
Voorafgaand aan bovenstaande specialisaties heb ik in 2013 de benodigde postdoctorale BIG-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) met succes afgerond.

Werkervaring
Sinds begin 2010 ben ik werkzaam als psycholoog in de gezondheidszorg. In eerste instantie ben ik werkzaam geweest bij een revalidatiecentrum (voor mensen met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten) en in de ziekenhuiszorg (medische psychologie).
Sinds 2011 tot eind 2019 ben ik met veel plezier werkzaam geweest als GZ-psycholoog en klinisch psycholoog in opleiding bij één en dezelfde grootschalige instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Oost-Nederland. Binnen deze GGZ-instelling heb ik in diverse teams gewerkt, zowel in de basis GGZ voor mensen met lichte tot matige psychische klachten als in de specialistische GGZ, voor mensen met ernstige en complexe psychiatrische klachten.
Sinds 2020 werk ik als klinisch psycholoog bij een middelgrote GGZ-instelling in Zwolle. Momenteel heb ik geen eigen praktijk.

BIG-registratie klinisch psycholoog / psychotherapeut: 49917702425. Zie ook mijn LinkedIn profiel.

Top ^
Over mij <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close