Persoonlijkheids problematiek

Wat is persoonlijkheidsproblematiek of een persoonlijkheidsstoornis?
Hieronder beschrijf ik persoonlijkheidsproblematiek vooral, zoals nu nog in het psychiatrisch classificatiesysteem is beschreven. Daar wil ik graag aan toevoegen dat het mijn voorkeur heeft om samen met jou te kijken naar de thema’s die jou bezig houden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan moeite om jouw angsten toe te laten en deze te leren delen, aan moeite met problemen oplossen, communiceren, omgaan met emoties (emotieregulatie), impulsen en neigingen inhouden (impulscontrole). Veel van deze thema’s zijn terugkerende thema’s of patronen en passen bij verschillende psychische ‘diagnoses’ of ‘persoonlijkheidsstoornissen’.

We spreken van persoonlijkheidsproblematiek wanneer er sprake is van een langdurig patroon, vaak beginnend op jongvolwassen leeftijd, waarbij hoe jij je voelt en hoe jij je gedraagt duidelijk anders is dan bij anderen in je omgeving en dat in allerlei verschillende situaties.
Een persoonlijkheidsstoornis wordt dus als zodanig benoemd, wanneer wordt voldaan aan een minimaal aantal criteria om een specifieke persoonlijkheidsstoornis te stellen, zoals door het psychiatrisch classificatiesysteem is beschreven (DSM 5, 2015).

Bijgaand de classificaties van persoonlijkheidsproblematiek aan wie ik behandeling kan bieden:

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
Hier gaat het vooral om de herkenning van een patroon van onderdanig en aanklampend gedrag bij jou, dat samenhangt met een vergaande behoefte om verzorgd te worden.

Borderline persoonlijkheidsstoornis
Bij de borderline persoonlijkheidsstoornis gaat het om een patroon van instabiliteit in relaties met anderen, maar ook in je zelfbeeld en ook in je emoties, waarbij er daarnaast sprake is van impulsiviteit bij jou.

Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
Hier gaat het om een patroon bij jou van in beslag genomen worden met ordelijkheid, perfectionisme en controle.

Theatrale persoonlijkheidsstoornis
Hierbij is een patroon te zien van vergaande emotionaliteit en aandacht vragen door jou.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Hier gaat het om een patroon van zich fantastisch en geweldig (willen) voelen, behoefte aan bewondering bij jou en een gebrek aan empathie.

Ontwijkende of vermijdende persoonlijkheidsstoornis
Bij de vermijdende persoonlijkheidsstoornis gaat het vooral om een patroon van geremdheid in sociaal contact, gevoelens van tekortschieten en overgevoeligheid voor een negatief oordeel over jou.

Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
Hierbij gaat het wel om langdurige persoonlijkheidspatronen die over de tijd stabiel verstoring geven bij jou zelf van binnen of tussen jou en anderen, maar die niet voldoet aan alle criteria voor één specifieke persoonlijkheidsstoornis.

De antisociale, paranoïde, schizotypische of schizoïde persoonlijkheidsstoornissen kunnen het beste hulp zoeken bij een op hun gespecialiseerde sGGZ-instelling.

Behandelopties
De behandeling van bovenstaand beschreven persoonlijkheidsstoornissen kan het beste plaatsvinden middels psychotherapie (boven medicatie of andere vormen van behandeling).
Schematherapie en kortdurende psychoanalytische therapie zijn hierbij voorbeelden van meer en minder gestructureerde vormen van inzichtgevende therapieën welke ik bij jou kan toepassen wanneer een openleggende therapie op zijn plek is. Daarnaast ben ik opgeleid in mentaliseren bevorderende therapie, een andere vorm van psychotherapie die zich goed leent voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en ik kan aanbevelen.
Soms is een meer steunende vorm van psychotherapie passender voor jou. Daarbij zullen we in de therapie vooral kijken naar hoe jij om gaat met jezelf, met anderen en met je levensdoelen, op zo’n manier dat je voldoende in balans blijft.

Top ^
Psychische klachten <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close