Posttraumatische stresstoornis

Wat is een posttraumatische stressstoornis?
We spreken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) wanneer je te maken hebt gehad met één of meerdere gebeurtenissen waarbij je blootgesteld bent aan de dood, een dreigende dood, ernstige verwonding, seksueel geweld of geweld.

Blootstelling aan trauma
Deze blootstelling kan zijn voorgekomen, doordat je zelf deze traumatische gebeurtenissen meemaakte, maar kan ook zijn voorgekomen doordat je getuige was van zo’n situatie, of hebt vernomen dat dit een nabije dierbare is overkomen. Ook kan het voorkomen nadat je herhaaldelijk bent blootgesteld aan afschuwelijke details van traumatische gebeurtenissen (zoals bij hulpverleners).

Indringende symptomen
Naast deze blootstelling dient er sprake te zijn van een aantal intrusieve of indringende symptomen, zoals herbelevingen, terugkerende onaangename dromen, flashbacks of een hoog psychisch lijden wanneer je iets tegenkomt dat je aan het trauma doet denken.

Vermijding
Vaak is te zien dat je geneigd bent om terugkerend dit soort prikkels die je in verband brengt met het meegemaakte trauma te vermijden. Dit, zowel in de vorm van het vermijden van herinneringen aan het trauma, als het daadwerkelijk vermijden van mensen, plaatsen, activiteiten of voorwerpen die je aan het trauma doen denken.

Negatieve gedachten en stemming
Ten slotte kun je negatieve veranderingen merken in je gedachten en in je stemming als gevolg van het meegemaakte trauma, waarbij je ziet dat deze verandering is begonnen of is verergerd nadat het trauma heeft plaatsgevonden. Hierbij kan je denken aan negatieve overtuigingen over jezelf, anderen of de wereld (ik ben slecht, niemand is te vertrouwen, de wereld is gevaarlijk), vertekende overtuigingen over de oorzaak of gevolgen van het trauma, vermindering van belangstelling voor activiteiten, maar ook gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen en het moeilijk vinden nog positieve emoties te ervaren.

Arousal
Ook zijn er duidelijke veranderingen te merken in je emotie en gedrag, waarbij je kan denken aan prikkelbaarheid, roekeloos zijn, overdreven schrikreacties, concentratieproblemen of slaapproblemen.

Behandelopties
Allereerst is het belangrijk te noemen dat een PTSS op meerdere manieren behandelbaar is. Veelal wordt gedacht dat EMDR dé aangewezen behandelmethode is, maar ook cognitieve gedragstherapie kan gebruikt worden.
Bij CGT wordt gebruik gemaakt van imaginaire exposure, waarbij je opnieuw de traumatische gebeurtenis vertelt en op die manier jezelf opnieuw blootstelt aan de herinnering, maar nu in een vertrouwde situatie waarbij je samen met mij als therapeut de traumatische gebeurtenis op een passende manier verwerkt, zodat je klachten passend bij PTSS niet langer allesoverheersend zullen zijn.
Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van EMDR, waarbij het veel meer gaat om het ophalen van de lading aan de traumatische gebeurtenis en door het belasten van je werkgeheugen de lading minder wordt en er uiteindelijk verwerking van het trauma optreedt.
Echter ook schematherapie kan worden ingezet bij de behandeling van trauma’s, met name bij herhaalde traumatisering die invloed heeft gehad op de persoonlijkheidsontwikkeling.

Top ^
Psychische klachten <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close