Depressie

Wat is een depressie?
Wanneer je lijdt aan een depressie, voel je je -meer dan anderen en meer dan anders- somber, lusteloos en verdrietig. Je verliest je interesse in alles om je heen, in activiteiten, in andere mensen en je kunt niet meer echt genieten. Daarnaast kan je andere psychische veranderingen merken aan jezelf:

  • Prikkelbaarheid
  • Gevoelens van niets waard zijn of schuldgevoelens
  • Veel piekeren
  • Moeite met concentreren, denken en beslissingen nemen
  • Sommige mensen beschrijven een lusteloos gevoel, waarbij ze traag zijn, zich moe voelen en een gebrek aan energie kennen
  • Anderen beschrijven een extreem onrustig gevoel en hebben moeite met stil zitten
  • Vaak denken aan de dood of aan zelfdoding

Ook kunnen er -zeker bij ernstige vormen van een depressie- lichamelijke veranderingen opgemerkt worden:

  • Gewichtsverandering als gevolg van verlies van eetlust of juist een toename van eetlust
  • Slecht slapen, slapeloosheid of juist heel veel slapen

Postpartum depressie
Depressieve klachten, zoals hierboven beschreven, kunnen ook ontstaan tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling. Symptomen zijn dan vergelijkbaar, maar toch vaak moeilijk te herkennen, doordat veel symptomen ook lijken op verschijnselen tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling, zoals slechter slapen, moeheid en een verminderde eetlust of juist een toename hiervan.
Onderscheidend zijn vooral symptomen, zoals het je niet erg blij ‘voelen’ met je kind, ondanks dat je ‘weet’ dat je eigenlijk blij mag zijn. Soms neemt de twijfel over het moederschap de overhand (kan ik wel een goede moeder zijn?) en zijn daarmee gepaarde schuldgevoelens te zien. Ook kunnen er gevoelens van wanhoop zijn dat het leven er nooit meer beter op zal worden. Deze gevoelens kunnen zo de overhand nemen, dat je de drang voelt jezelf of je kindje wat aan te doen.

Zie ook een website van moeders tot moeders met ervaringen in psychische klachten rondom zwangerschap.

Behandelopties
Een depressie is een ernstige ziekte. In psychotherapeutische behandeling gebruik ik graag ofwel cognitieve gedragstherapie (gestructureerd) ofwel kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie (ongestructureerd) als behandelmethode.

Binnen cognitieve gedragstherapie zullen we ons voornamelijk richten op de vraag uit welke activiteiten je voldoening en plezier haalt en zullen we samen werken aan daadwerkelijk weer meer actief worden. Daarbij kijken we vooral naar wat voor jou plezier en voldoening geeft en heeft gegeven. Daarna zullen we ook meer ruimte in de therapie hebben om te onderzoeken welke niet helpende manieren van denken en voelen je opmerkt in het alledaagse leven die je somberheid uitlokken, versterken of onderhouden.

Binnen kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie zullen we samen onderzoeken hoe klachten zijn begonnen en welke levensomstandigheden, als ook hoe de relaties die je hebt met anderen en waarop je met jezelf omgaat, invloed hebben op je stemming.

Wanneer depressies terugkerend zijn, kan het zijn dat schematherapie een meer passende behandeloptie is.

Top ^
Psychische klachten <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close