Behandelaanbod

De meest gebruikte vormen van psychotherapeutische behandeling die ik aanbied:

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
CGT is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. In deze behandeling wordt de samenhang tussen je gedrag (doen) en je gedachten en gevoelens (denken, voelen) besproken. Vaak is er te zien dat er bij diverse gebeurtenissen sprake is van één of meerdere niet helpende of niet kloppende overtuigingen die tot problemen en/of klachten leiden en daarmee grote gevolgen voor je kunnen hebben. Weer actief worden en vermijding doorbreken zijn belangrijke onderdelen van de behandeling.
Voor meer informatie zie: www.vgct.nl.

Kortdurende psychoanalytische psychotherapie (KPP)
Psychoanalytische psychotherapie richt zich op het betekenis geven aan psychische klachten die jouw functioneren verstoren.
Bij psychoanalytisch behandelen ga ik niet zo zeer in op de klachten, maar ga ik uit van het bestaan van onbewuste processen bij jou, omdat deze processen in bewuste vorm mogelijk te bedreigend voor je zijn om te voelen. Verdringing zie ik dan als een manier van beveiliging voor jezelf van een mogelijk ‘verboden’ of ‘verborgen’ gevoel. Psychische klachten, zoals somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten, dwangklachten of depressieve klachten, houden dan je eigen diepste wensen verborgen, mogelijk uit angst voor de gevolgen van het voelen hiervan. In de therapie gaat het wat mij betreft om het opdoen van een nieuwe emotionele ervaring die je iets anders leert dan wat je tot zover hebt geleerd, namelijk dat allerlei verboden gevoelens er wél mogen zijn.

Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP)
Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP) is een vorm van psychoanalytische psychotherapie die ik gebruik bij de behandeling van depressie(s). KPSP kenmerkt zich door het belang van een veilige therapeutische relatie die zich kenmerkt door adequate steun. Onbewuste gevoelens worden bewust gemaakt en de manier waarop mensen impliciet of expliciet omgaan met zichzelf en de ander staat centraal.

Zie voor meer informatie: www.nvvp.nl.

Schematherapie (SGT)
Deze vorm van psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Schematherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Het gaat bij SGT om hardnekkige gedragspatronen die zich telkens herhalen, ook al heb je je voorgenomen om een volgende keer anders te reageren. Het lukt je niet om dit te veranderen, ook al weet je misschien best wat je zou moeten doen. Zie voor meer informatie over deze behandelvorm: www.schematherapie.nl.

Belangrijk om te weten is dat het meemaken van herhaaldelijke trauma’s kan gaan om twee type trauma’s:
1) traumatische ervaringen die niet hadden moeten plaatsvinden
2) traumatische ervaringen om iets wat je nodig had, maar wat er niet was.
Als het gaat om de eerste, – traumatische ervaringen die níét hadden moeten gebeuren-, dan is het risico dat dit kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) waarvoor door mij onderstaande behandelvorm (zie traumabehandeling / EMDR) geadviseerd wordt aan jou.
Echter, het meemaken van traumatische ervaringen, waarbij het gaat om iets wat er had moeten zijn, maar wat je juist hebt gemist (emotionele verwaarlozing in plaats van aandacht, begrip, troost of een liefdevolle arm om je heen) zal kunnen leiden tot veranderingen in je verdere ontwikkeling als persoon, met het risico op een ‘verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling’ of een persoonlijkheidsstoornis. In dat geval is schematherapie een aangewezen behandelmethode van voorkeur.

Binnen schematherapie ga je in gesprek met je vroegere ‘ik’ maar ook met verschillende ‘niet-helpende’ kanten in jezelf, die je vroeger hebt ontwikkeld om te ‘overleven’, maar die in het hier en nu je leven juist moeilijker maken. Uiteindelijk gaat het om het versterken van je ‘gezond volwassen’ kant in je en het ‘blije kind’ in jezelf.

Traumabehandeling / EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desentisation and Reprocessing. is een kortdurende, intensieve behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis, verliezen of traumatische ervaringen (zoals een ongeval, geweldsincident of seksueel geweld). Vaak gaat het om klachten als herbelevingen, flashbacks of nachtmerries over de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen en zijn er schrik- en vermijdingsreacties te zien. We noemen dit een posttraumatische stressstoornis (PTSS). EMDR is gericht op het verwerken en hanteren hiervan. Zie voor meer informatie: www.emdr.nl. Mijn registratie als EMDR Europe Practitioner is te vinden (o.a. EMDR-I, EMDR-II en woede-wrok-wraakprotocol) via https://emdrtherapeuten.nl/emdr-therapeut-overijssel/.
Belangrijk om te weten is dat een even effectieve behandelvorm voor het behandelen van PTSS Imaginaire Exposure en Exposure in vivo is, vanuit cognitieve gedragstherapie. Vaak probeer je na het meemaken van een traumatische gebeurtenis dit herinneringen en ‘triggers’ aan het trauma te vermijden. Op de korte termijn voorkom je hiermee dat je je opnieuw in spanning en angst voelt. Echter, juist door jouw herinnering aan het trauma te vermijden verergeren klachten. Door in een veilige omgeving binnen de therapie je open te stellen voor herhaaldelijke blootstelling aan deze pijnlijke herinneringen, zul je merken dat het delen ervan geleidelijk tot minder angst leidt en tot verandering van belastende, niet-kloppende negatieve gedachten over de nare gebeurtenis(sen).

Systeemtherapie
Systeemtherapie wordt ook wel gezinstherapie genoemd. Bij systeemtherapie worden belangrijke anderen, dierbaren, zoals de partner, ouders, broer, zus, of anderen betrokken bij de therapie. Uitgangspunt is dat een individueel psychische klacht zelden op zichzelf staat en meestal in de dynamiek van de context is uitgelokt, wordt versterkt of wordt onderhouden. Binnen systeemtherapie kun je samen leren hoe de interactie tussen een ieder kan helpen om tot een veilig(er) gezinsverband te komen.
Zie voor meer informatie: www.nvrg.nl

Partnerrelatietherapie (Emotion Focused Therapy)
Emotion Focused Therapy is een vorm van partnerelatietherapie waarbij we allereerst onderzoeken welke niet helpende patronen er in jullie relatie zijn ontstaan en welk aandeel ieder hieraan heeft. Vervolgens gaan we binnen de therapiesessies oefenen om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. Waar het om gaat is de bereidheid tot het herstellen van fouten, je kwetsbaar op te stellen en de band (opnieuw) te versterken.
Zie voor meer informatie: www.eft.nl

Top ^
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close