Publicaties

Op deze pagina wil ik publicaties, waar ik aan bijgedragen heb, beschikbaar stellen.

In 2019 is een artikel van enkele collegae en mij gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychotherapie. Via onderstaande downloadbutton is dit artikel te lezen.
Reefhuis e.a. (2019) – De kwaliteit van de therapeutische relatie voorspelt uitkomst van psychotherapie bij depressie
Zie ook: https://www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2019-uitgave-1/11593/

In 2020 is hierop volgend een tweede artikel van een collega en mij gepubliceerd in het tijdschrift GZ-Psychologie. Via onderstaand downloadbutton is dit artikel te lezen.
Reefhuis & Beldman (2020) – Verbetering Therapeutische Relatie
Zie ook: https://www.gzpsychologie.nl/magazine-artikelen/verbetering-therapeutische-relatie/

In 2021 is een artikel van enkele collegae en mij gepubliceerd in het internationale tijdschrift BMC Psychiatry, waaraan ik bijgedragen heb, met name in de praktische uitvoering. Via onderstaande downloadbutton is dit artikel te lezen:
Miggiels MF, ten Klooster PM, Bremer-Hoeve S, Dekker JJM, Huibers MJH, Reefhuis E, Van HL and van Dijk MK (2021) – The D*Phase-study: study protocol for a pragmatic two-phased, randomised controlled (non-inferiority) trial that addresses treatment non-response and compares cognitive behavioural therapy and short-term psychodynamic supportive psychotherapy for major depression

Top ^
Over mij <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close