Partnerrelatieproblemen

Wat zijn partnerrelatieproblemen?
Misschien is ‘liefde’ wel het meest gebruikte woord in onze taal. De kwaliteit van onze liefdesrelatie(s) heeft veel invloed op onze psychische en emotionele gezondheid. We wensen dat het samen leven met onze partner of binnen ons gezin, ons vooral veilig doet voelen en een veilige plaats is. Echter juist in de relatie met je partner of in gezinsverband is er een grotere kans op conflicten en ook op geweld. Een negatieve spiraal ontstaat sneller dan we willen, en de herhaling en gewoontevorming hiervan ook. Als er wrijvingen ontstaan, is dat al gauw te merken in hoe we ons voelen. Een individueel psychische klacht staat zelden op zichzelf en komt vaak voor in de dynamiek van de context, vooral dus binnen de relatie met je partner of binnen het gezin en jou.

Behandelopties
Bij aanmelding vind ik het belangrijk in de diagnostiekfase goed de dynamiek te begrijpen waarbinnen een negatieve spiraal ontstaat. Ook -of misschien juist- als één persoon de ogenschijnlijke ‘patiënt’ is, is het belangrijk de ruimere context te onderzoeken.
Partnerrelatietherapie kan bij mij worden vormgegeven vanuit ‘Emotion Focused Therapy’. Een therapeutische methode die gestoeld is op de hechtingstheorie en uit gaat van hechtingsangsten, zoals verlating, en hechtingsbehoeftes, zoals verbinding. Binnen deze therapie leren jullie in de spreekkamer je behoeftes te uiten en te spreken vanuit verlangens in plaats van uit verwijten.
Cognitieve gedragstherapie kan een meer gestructureerde variant zijn van relatietherapie, waarin we op zoek gaan naar een ieders gedrag in verschillende situaties en wat er bij de één en de ander van binnen gaande is voor wat betreft gedachten en gevoelens. Door dit onder woorden te brengen, is er ook kans op luisteren, leren samenvatten en elkaar kunnen helpen met het corrigeren van niet kloppende gedachten.

Top ^
Psychische klachten <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close