Schematherapie

Schematherapie (SGT) is een vorm van psychotherapie gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Schematherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Het gaat bij SGT om hardnekkige gedragspatronen die zich telkens herhalen, ook al heb je je voorgenomen om een volgende keer anders te reageren. Het lukt je niet om dit te veranderen, ook al weet je misschien best wat je zou moeten doen. Zie voor meer informatie over deze behandelvorm: www.schematherapie.nl.

Een verhelderende video van wat schematherapie is, vind je hier: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qsf8KbcCvD4.

Belangrijk om te laten weten, vind ik, is dat het meemaken van herhaaldelijke trauma’s kan gaan om twee type trauma’s:
1) traumatische ervaringen die niet hadden moeten plaatsvinden
2) traumatische ervaringen om iets wat je nodig had, maar wat er niet was.
Als het gaat om de eerste, – traumatische ervaringen die níét hadden moeten gebeuren-, dan is het risico dat dit kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) waarvoor door mij onderstaande behandelvorm (zie traumabehandeling / EMDR) geadviseerd wordt aan jou.
Echter, het meemaken van traumatische ervaringen, waarbij het gaat om iets wat er had moeten zijn, maar wat je juist hebt gemist (emotionele verwaarlozing in plaats van aandacht, begrip, troost of een liefdevolle arm om je heen) zal kunnen leiden tot veranderingen in je verdere ontwikkeling als persoon, met het risico op een ‘verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling’ of een persoonlijkheidsstoornis. In dat geval is schematherapie een aangewezen behandelmethode van voorkeur.

Binnen schematherapie ga je in gesprek met je vroegere ‘ik’ maar ook met verschillende ‘niet-helpende’ kanten in jezelf, die je vroeger hebt ontwikkeld om te ‘overleven’, maar die in het hier en nu je leven juist moeilijker maken. Uiteindelijk gaat het om het versterken van je ‘gezond volwassen’ kant in je en het ‘blije kind’ in jezelf.

Binnen de schematherapie als vorm van psychotherapie ben ik zowel opgeleid in de schematherapie basis als in de schematherapie verdieping.

Top ^
Behandelaanbod <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close