Schematherapie

Schematherapie (SGT) is een vorm van psychotherapie gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Schematherapie is persoonsgericht. Het gaat bij SGT om hardnekkige gedragspatronen die zich telkens herhalen, ook al heb je je voorgenomen om een volgende keer anders te reageren. Het lukt je niet om dit te veranderen, ook al weet je misschien best wat je zou moeten doen. Zie voor meer informatie over deze behandelvorm: www.schematherapie.nl.

Een verhelderende video van wat schematherapie is, vind je hier: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qsf8KbcCvD4.

Het meemaken van traumatische ervaringen kan gaan om ervaringen die niet hadden mogen plaatsvinden maar ook ervaringen waarbij het gaat om iets wat er had moeten zijn, maar wat je juist hebt gemist (emotionele verwaarlozing in plaats van aandacht, begrip, troost of een liefdevolle arm om je heen). Beiden kunnen leiden tot veranderingen in je verdere ontwikkeling als persoon, met het risico op een ‘verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling’ of een persoonlijkheidsstoornis. In dat geval is schematherapie een aangewezen behandelmethode van voorkeur.

Binnen schematherapie ga je in gesprek met je vroegere ‘ik’ maar ook met verschillende ‘niet-helpende’ kanten in jezelf, die je vroeger hebt ontwikkeld om te ‘overleven’, maar die in het hier en nu je leven juist moeilijker maken. Uiteindelijk gaat het om het versterken van je ‘gezond volwassen’ kant in je en het ‘blije kind’ in jezelf.

Binnen de schematherapie als vorm van psychotherapie ben ik zowel opgeleid in de schematherapie basis als in de schematherapie verdieping.

Top ^
Behandelaanbod <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close