Systeemtherapie / partnerrelatietherapie

Systeemtherapie
Systeemtherapie wordt ook wel gezinstherapie genoemd. Bij systeemtherapie worden belangrijke anderen, dierbaren, zoals de partner, ouders, broer, zus, of anderen betrokken bij de therapie. Uitgangspunt is dat een individueel psychische klacht zelden op zichzelf staat en meestal in de dynamiek van de context is uitgelokt, wordt versterkt of wordt onderhouden. Binnen systeemtherapie kun je samen leren hoe de interactie tussen een ieder kan helpen om tot een veilig(er) gezinsverband te komen.
Zie voor meer informatie: www.nvrg.nl

Partnerrelatietherapie (Emotion Focused Therapy)
Emotion Focused Therapy is een vorm van partnerelatietherapie waarbij we allereerst onderzoeken welke niet helpende patronen er in jullie relatie zijn ontstaan en welk aandeel ieder hieraan heeft. Vervolgens gaan we binnen de therapiesessies oefenen om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. Waar het om gaat is de bereidheid tot het herstellen van fouten, je kwetsbaar op durven te stellen en de band (opnieuw) te versterken.
Zie voor meer informatie: www.eft.nl

Top ^
Behandelaanbod <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close