EMDR / Traumabehandeling

EMDR is een vorm van Traumabehandeling. Traumabehandeling kan ik middels meerdere methodieken aanbieden, waaronder EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desentisation and Reprocessing. EMDR is een kortdurende, intensieve behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis, verliezen of traumatische ervaringen (zoals een ongeval, geweldsincident of seksueel geweld). Vaak gaat het om klachten als herbelevingen, flashbacks of nachtmerries over de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen en zijn er schrik- en vermijdingsreacties te zien. EMDR is gericht op het verwerken en hanteren hiervan. Zie voor meer informatie: www.emdr.nl. 
Mijn registratie als EMDR Europe Practitioner is te vinden (o.a. EMDR-I, EMDR-II en woede-wrok-wraakprotocol) via https://emdrtherapeuten.nl/emdr-therapeut-overijssel/.

Imaginaire Exposure (IE) is een andere vorm van traumabehandeling. Belangrijk om te laten weten, vind ik, is dat het dus gaat een even effectieve behandelvorm voor het behandelen van PTSS: Imaginaire Exposure en Exposure in vivo, vanuit cognitieve gedragstherapie. Vaak probeer je na het meemaken van een traumatische gebeurtenis dit herinneringen en ‘triggers’ aan het trauma te vermijden. Op de korte termijn voorkom je hiermee dat je je opnieuw in spanning en angst voelt. Echter, juist door jouw herinnering aan het trauma te vermijden verergeren klachten. Door in een veilige omgeving binnen de therapie je open te stellen voor herhaaldelijke blootstelling aan deze pijnlijke herinneringen, zul je merken dat het delen ervan geleidelijk tot minder angst leidt en tot verandering van belastende, niet-kloppende negatieve gedachten over de nare gebeurtenis(sen).

Nota bene: het meemaken van traumatische ervaringen, waarbij het gaat om iets wat er had moeten zijn, maar wat je juist hebt gemist (emotionele verwaarlozing in plaats van aandacht, begrip, troost of een liefdevolle arm om je heen) zal niet zo zeer leiden tot een PTSS, maar kan leiden tot veranderingen in je verdere ontwikkeling als persoon, met het risico op een ‘verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling’ of een persoonlijkheidsstoornis. In dat geval is schematherapie een aangewezen behandelmethode van voorkeur. Binnen schematherapie ga je in gesprek met je vroegere ‘ik’ maar ook met verschillende ‘niet-helpende’ kanten in jezelf, die je vroeger hebt ontwikkeld om te ‘overleven’, maar die in het hier en nu je leven juist moeilijker maken. Uiteindelijk gaat het om het versterken van je ‘gezond volwassen’ kant in je en het ‘blije kind’ in jezelf.

Top ^
Behandelaanbod <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close