Visie

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut wil ik graag aan jou overbrengen hoe ik tegen mijn vak van psychodiagnostiek en psychotherapie aan kijk.

Sociale wezens
Wij, mensen, zijn sociale wezens en hebben contact met andere mensen nodig om onszelf te leren kennen en om ons goed te voelen. In dit contact met de ander kan er veel gebeuren, waardoor onze kijk op onszelf, op de ander of op de wereld verandert en waardoor we psychische klachten kunnen ontwikkelen.

Hulpvraag is waar de behandeling zich op richt (en niet de diagnose is leidend)
Veel psychische klachten worden in mijn vakgebied geclassificeerd tot psychiatrische diagnoses en ziektebeelden. Hierover heb ik gemengde gevoelens. Enerzijds vind ik het belangrijk dat ik als psycholoog verantwoordelijkheid neem tot het overzichtelijk houden van zorg en dus samenwerk met de huidige werkwijze(s), waar momenteel een DSM-5 classificatiesysteem aan ten grondslag ligt.
In de praktijk merk ik dat classificaties, zoals door de DSM-5, de persoon die ik voor me zie onvoldoende recht doet. Onze psychische klachten zijn vaak niet zo eenduidig als de bestaande classificaties ons doen geloven.
Transdiagnostisch werken is, geloof ik, de toekomst. Het gaat dan om het behandelen van een thema die voor iemand belangrijk is, waarbij het idee is dat het thema leidend is, ook al kan deze bij verschillende diagnoses horen. De hulpvraag van jou is waar de behandeling zich op richt, en niet de diagnose of de stoornis.

Jij in context
Belangrijk vind ik het daarom om vooral te kijken naar de context van wie jij bent, als persoon voor mij, en naar jouw context, naast jouw klachten. In mijn werk probeer ik jou dus te zien in zijn geheel: Wie ben jij? Heb je het thuis naar je zin? Hoe is de relatie met je partner? Heb je kinderen? Is er familie of een groep vrienden om samen activiteiten mee te doen? Welke interactiepatronen zien we bij jou? (Redesigning pschiatry). Vindt je je leven en wat je doet leuk? Heeft het nut? Kun je je eigen werk, sport of hobby hebben? Kan je jezelf ontwikkelen? Waar zou je graag over een jaar willen zijn in je leven?

Therapeutische relatie
Graag kijk ik daarbij ook naar hoe jij de relatie met mij aan gaat. Dit, in de overtuiging dat het contact dat wij hebben in onze therapie ook veelzeggend is over wie je bent en hoe jij je opstelt in het contact met de ander. Dit kan ons helpen begrijpen waarom jij op dit moment psychische klachten hebt. En met het begrijpen hiervan kun jij ook tot verandering komen.

Top ^
Over mij <
Home <

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close